Størkersen, Helge

Annonse


Bytter pistol mot PC

Størkersen, Helge

Mye har skjedd siden verdens første datamaskin ble utviklet i 1948. Maskinen, som ble døpt ”Baby”, var to meter høy, nesten fem meter lang og veide ett tonn.

– Det faktum at datamaskinen blir stadig mindre i volum, mer avansert og mer utbredt, gjør at det er et stadig farligere instrument sikkerhetsmessig. Samtidig er den et yndet tyveriobjekt, sier direktør i næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Helge J. Størkersen.

Hadde taket
Størkersen har jobbet med sikkerhetsspørsmål for næringslivet i 30 år, og har ledet Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) fra opprettelsen i 1977. NSR er i dag et rådgivende organ til NSO. I 1980 ble datasikkerhet et eget område.

Annonse


– På det tidspunktet stilte vi oss spørsmålet om hvem som skulle ta seg av datasikkerhetsproblemene. Vi arrangerte kurs, ga ut boken ”EDB-Sikkerhet” i 1983, og følte at vi begynte å få taket på det, sier han.

Vokste over hodet
Men på midten av 1980-tallet kom PC-en, og verden fikk et verktøy som ble alminnelig utbredt, avansert og ikke alltid sikkerhetsmessig godt.

– På begynnelsen av nittitallet skjønte vi at problemene med datasikkerhet var i ferd med å vokse oss over hodet, sier Størkersen.

Samlet ekspertene
Størkersen svarte med å samle IT-eksperter fra fem virksomheter i Norge som også var best på datasikkerhet. Disse opprettet Datakrimutvalget i 1991. Utvalget har foretatt to mørketallsundersøkelser, én i 1993 og én i 1997.

– Det er ingen som vet hvor mye datasvinn vi har, sier Størkersen.

– Tallene var lenge basert på rene gjetninger, og den ene overgikk den andre. Når nøkterne undersøkelser i 1993 viste at det dreide seg om en halv milliard kroner i året, visste vi i alle fall hva vi hadde å forholde oss til.

Formidlet viktigheten
NSO driver kurs og foredragsvirksomhet for å formidle hvor viktig det er å være forberedt på datakriminalitet.

– Vi har misjonert så mye at man umulig kan ha unngått å forstå at dette er viktig, sier Størkersen.

Dårlig forberedt
Han mener norsk næringsliv stiller dårlig forberedt, og mange lærer derfor ofte den harde veien.

– Alle i næringslivet og i forvaltningen er enige om datamaskinens fortreffelighet, men ikke like mange er opptatt av medaljens bakside, sier Størkersen.

– Norske bedrifter har tenkt lite på problemstillingen, men når de først opplever datakriminalitet, blir det fart i den sikkerhetsmessige tenkning. Det blir som å reise på hytta i påsken for så å komme hjem til endevendt hus. Man stiller da bedre rustet neste gang man skal på påsketur, avslutter Størkersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse