Annonse


Telenor Venture mot nettstrømmen

– Telenor Venture har investert i 10 internettselskaper og satset 90-100 millioner kroner. Verdien av disse investeringene er i øyeblikket mange ganger større enn investeringene. Bare verdien av posten i Linnè Group er verdt over det dobbelte av innsatsen i alle 10 selskapene samlet, sier adm. direktør i Telenor Venture, Rune Rinnan, til ITavisen.

Børsverdien av Linnè Group er nå på i underkant av tre milliarder kroner. Telenors andel av verdiene er dermed hele 240 millioner kroner.

Sverige, USA og Holland
I Norge har Telenor Venture investert i Seven Mountains Software i Bergen og i Clustra i Trondheim.

I Sverige har de foruten Linnè Group satset i ZoomOn og Idonex. Dessuten SEM Microsystems i USA og Music on demand i Holland.

Annonse


Kompetanse
– Vi har omlag en tredjedel av våre investeringer innen internett. Og porteføljen har så langt hatt en meget positiv utvikling. Vi vil også i tida framover satse på Internett – spesielt tror jeg programvareselskaper som utvikler for Internett er undervurdert, sier han.

– Hva er så årsaken til at så få norske selskaper og investorer virkelig har turt satse på dette området?

– I hovedsak er det mangel på internettkompetanse. Området har vært uoversiktlig og ukjent for mange i det norske kapitalmiljøet. Vi gikk inn tidlig blant annet i digi.no for å høste erfaringer. Det profiterer vi på nå, sier Rinnan.

Instrumentell i Linnè Group
Rinnan kan forøvrig opplyse at Telenor Venture er instrumentell i Linnè Group der de som største aksjonær (han er selv nå viseformann i styret) har hatt en finger med i utviklingen av selskapet hele tiden.

Telia har i dag ikke noe rent Venture-selskap. Rinnan regner derfor med at hans sju år lange erfaring på venturemarkedet vil bety at man vil drive det nye selskapets samlede venturevirksomhet fra Norge.