Annonse


Usikkert Telianor-utbytte

Den planlagte sammenslåingen av Telenor og Telia innebærer at eierne ikke ensidig kan fatte beslutningen om utbytte fra sine respektive selskaper for regnskapsåret 1999. Det kommer frem i forslaget for neste års statsbudsjett, som ble lagt frem mandag.

Utbytte på 500 millioner
Med dette forbehold, kan det fra Telenor AS isolert sett budsjetteres med et utbytte på om lag 500 millioner kroner i 2000.

Anslaget er basert på Telenors resultatprognose for 1999 og gjeldende utbyttepolitikk for Telenor AS, heter det i en melding fra Samferdselsdepartementet.

I budsjettet for 1999 ble det vedtatt at utbytte skulle være på 700 millioner kroner, forslaget i statsbudsjettet for neste år viser altså at utbytte senkes med omkring 29 prosent. 1998-budsjettet la opp til et aksjeutbytte på 570 millioner kroner.

Sikre utbytte
I meldingen fra Samferdselsdepartementet heter det også at departementet, som deleier i det planlagt fusjonerte Telenor/Telia, vil arbeide for å sikre staten et utbytte som reflekterer eierposisjonen i selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse