Annonse


Skolene får mer IKT-penger

Totalt foreslås det bevilget 2,1 milliarder kroner til grunnskolen. Dette er en økning på 9,4 prosent i forhold til årets budsjett, opplyser Kirke, utdannings og forskningsdepartementet i sin pressemelding om neste års statsbudsjett.

Styrker IKT
Av disse foreslår Regjeringen å sette av 150 millioner kroner til å styrke bruken av IKT i utdanningen.

105 millioner kroner omfatter styrkingstiltak i skolen, men går over andre kapittel i budsjettet. Dette gjelder enkelttiltak innenfor IKT (75 millioner kroner) og økt satsing på IKT i lærerutdanningen som beløper seg til 30 millioner kroner.

Kompetanseutvikling
I tiltakspakken vil det ligge en post på kompetanseutvikling i bruk av IKT for lærerne. 45 millioner kroner er foreslått brukt til dette formålet. Det er likevel fem millioner kroner mindre enn det som er foreslått brukt til utprøving av permisjons- og hospiteringsordninger for lærere.

Annonse


72 millioner kroner foreslås til generell kompetanseutvikling i skolene.

Videregående
Satsingen i videregående skole vil bli videreført, men uten økninger. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til videregående opplæring.

30 millioner av disse kronene er foreslått brukt til etableringen av to nye grunnkurs innenfor videregående opplæring: Et kurs i Merkantile fag og et grunnkurs i Media og kommunikasjonsfag.

IKT og media kommer dermed inn som egen linje i den videregående skolen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse