Annonse


IKT blir ett av fire satsingsområder

Forskningsbudsjettet Regjeringen foreslår gjennom Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet vil utgjøre 9,8 milliarder kroner, en økning på 7,1 prosent i forhold til budsjettet for 1999.

45 millioner er bevilget til den faglige utviklingen av et IKT-senter på Fornebu. 30 av disse millionene skal gå over KUF sitt budsjett. 10 millioner kommer fra Nærings- og handelsdepartementet og fem millioner tas fra samferdselsdepartementet sitt budsjett.

Høyere utdanning
Regjeringen foreslår også å bruke 15 millioner kroner på å opprette et ”Bedriftsuniversitet” knyttet til IKT-senteret på Fornebu.

KUF foreslår også å opprette 760 nye studieplasser på prioriterte utdanninger hvor blant annet IKT nevnes som et sentralt satsingsområde. 300 studieplasser skal omdisponeres til de sentrale satsingsområdene som i tillegg til IKT er lærerutdanning samt helse og sosialfag. Det vil dermed bli mer enn 1000 nye studieplasser å fordele på disse områdene.

Annonse


KUF hevder å ha foreslått en netto økning på 40 millioner kroner på studieplasser.

Skal bli et gjennomsnittsland
Ellers opplyser KUF at det vil bli en økning i bevilgningene til nærings- og IKT-forskning, men at dette er midler som vil bevilges over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Blant annet vil Telemedisinsk Senter i Tromsø tilgodeses med økede midler.

Regjeringens mål er at forskningsinnsatsen i Norge i løpet av fem år skal komme på linje med gjennomsnittslandene i OECD.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse