Apenes, Georg

Annonse


Datatilsynet får 15 % vekst

Apenes, Georg

Driftstilskuddet til Datatilsynet øker fra 11,3 milliarder kroner i år til 13 milliarder kroner i år 2000. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett fra Justis- og politidepartementet, som ble lagt fram i dag, mandag.

En av årsakene til økningen er den nye loven om personopplysning. Datatilsynet skal behandle og avgjøre søknader om konsesjon for personregistre og vikrsomheter som er konsesjonspliktige etter loven.

Treg saksbehandling
Datatilsynet hadde i 1998 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på åtte uker. Likevel vil tilsynet at kravet på bare seks ukers saksbehandling opprettholdes.

Regjeringen gjentar i framlegget til statsbudsjett Stortingets kritikk mot Datatilsynet – at det ikke har klart å framlegge en årsberetning i tide. Årsberetningen for 1997 ble behandlet først i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse