Annonse


Kan tvinges til utbygging

Spørsmålet blir om utbyggingen skal tas nå, om en skal vente på nye standarder for GSM-telefoni, eller om det skal ventes på at GPS skal få gjennomslag.

I Post- og teletilsynets ”Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste”– heter det om Nødmeldingstjenesten:

Såfremt det er teleteknisk mulig skal tilbyder av offentlig telefontjeneste uten betaling legge til rette for at telefonnummer og nødvendige opplysninger for å lokalisere nødanrop (f.eks. kundens navn og adresse eller innringers posisjon) følger alle anrop til nødetatene, også ved anrop fra private telenett.

Justisminister Odd Einar Dørum var tirsdag i USA, og ikke tilgjengelig for kommentarer.

Ved Post- og teletilsynet meldes det at de har bedt Samferdselsdepartementet forlange at operatørene har muligheter for posisjonsbestemming i nettet ved tildeling av konsesjon for neste generasjons mobilnett – UMTS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse