Nordgard, Harald

Annonse


Enitel snuser på Telia Norge

Nordgard, Harald

Enitel vurderer i følge meldingen å videreutvikle selskapet til å bli det første norske selskapet som kan konkurrere med Telenor som landsdekkende tjeneste- og nettleverandør.

I denne strategien kan Telia Norge bli et verdiøkende ledd for Enitel, som i utgangspunktet lever kun basis ”carrier” tjenester.

Styrebehandles
Som et ledd i vurderingene av mulighetene for å sikre et bredere vekst- og inntjeningsgrunnlag, vil Enitel nå forelegge alternative vekststrategier for selskapets styre.

I denne prosessen skal eventuelle forhandlinger om Telia Norge avklares.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse