deskill.

Annonse


Kontantkunder får ringe igjen

deskill.

Duopolistene Telenor og NetCom tjener milliarder på kontantkortkunder. Dette markedet vil de helst holde for seg selv.

Rettslig strid
Etter at Telenor og NetCom stengte nettene for trafikk fra TelePluss-nummeret, med 10 minutters mellomrom, den 22. september, så Telepluss seg nødt til å stevne selskapene inn for namsretten. Imidlertid kom Post- og teletilsynet Telepluss i forkjøpet.

– Telenor Mobil AS pålegges straks å gjenoppta levering av trafikk til de sperrede nummer i TelePluss Access’ nummerserie. Post – og teletilsynet ber om skriftelig bekreftelse på at dette er foretatt innen mandag 27. september, heter det i meldingen fra PT.

Annonse


Duopol
Etter forespørsel fra NetComs juridiske direktør, Stein Over Gordner, sa TelePluss seg villige til å droppe stevningen i namsretten, hvis Telenor og NetCom respekterte PTs uttalelse.

– Til tross for at vi aksepterte dette fredag, ble ikke nettene åpnet før kl 15:30 på mandag, med kun noen få minutters mellomrom, sier markedsdirektør Lars Martinsen i TelePluss til ITavisen.

Martinsen legger ikke skjul på at han mener de to mobilaktørene har ett ”tett og godt” samarbeide for å holde konkurrentene unna.

Samtrafikk
– Vi vil fremme en formell klage til Post- og teletilsynet, da vi mener TelePluss virksomhet ikke er fremmende for mobilkonkurransen, sier informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil til ITavisen.

Han understreker at TelePluss ikke har noen samtrafikkavtale med Telenor Mobil, noe han mener er en forutsetning for å tilby mobiltjenester.

Ringer deg tilbake
Telepluss Access benytter et såkalt ”callback-system,” med kontaktkortpriser som er lavere enn Telenor Mobil og NetComs priser. Ulempen er at du må ringe opp et nummer, før du blir tilbakeringt med summetonen.

TelePluss har en samtrafikk avtale med Telenor Nett der de betaler over en krone per minutt til en mobiltelefon. Takket være Telenor og NetComs høye kontantkortpriser kan TelePluss konkurrere via dette systemet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse