Telia AB

Annonse


Jakt på ny Telia-sjef

Telia AB

Etter den raske utnevnelsen av Telia-sjefen, Jan-Åke Kark, til arbeidende styreformann for Telia og styreformann i det fusjonerte Telia/Telenor, må Telias styre nå finne en erstatter.

Flere alternativ
Den som utnevnes til ny Telia-sjef vil også bli Tormod Hermansens stedfortreder i det fusjonerte selskapet. Dermed er saken en liten het potet, og Telias styre vil også konferere utnevnelsen med Telenor.

Et navn som nevnes er nåværende nestleder i Telia, Stig-Arne Larsson. Et annet hett navn er leder for Telia Nät, Marianne Nivert, som også allerede har en påtenkt funksjon i Telianor.

Begge har lang fartstid og erfaring i Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse