Annonse


ElTele Vestfold er åpnet

Som ELTele skriver i en pressemelding er det ingen daglig foreteelse at det etableres nye virksomheter innen tele- og datakommunikasjon i denne regionen.

Totalleverandør
ElTele Vestfold AS tar mål av seg til å bli en totalleverandør innen tele- og datakommunikasjon for regionen som inkluderer Buskerud, Vestfold og Telemark.

ElTele-systmet knyttes blant annet sammen gjennom den høykapasitetsfiberen som er lagt ut langs Norges jernbanelinjer og som eies av BaneTele.

Kvalitet og fleksibilitet
Selskapet skal kjennetegnes av:

Annonse


 • En lokalt forankret organisasjon og virksomhet
 • Tjenestetilbud med høy kvalitet og tilgjengelighet
 • Kundeorientering og stor fleksibilitet

  Distriktspolitikk
  Bedriften har med andre ord klare distriktspolitiske målsettinger og ønsker å bidra til å tilføre ny og å ta vare på den IT-kompetansen som finnes i distriktene. I den forbindelse har de allerede opprettet åtte høykompetansearbeidsplasser i ElTele Vestfolds lokaler på Pindsle i vestfold.

  De distriktspolitiske ambisjonene stopper imidlertid ikke der:

  – Fremtidens kommunikasjonsplattform ser i større og større grad ut til å baseres på Internett og IP-basert kommunikasjon, heter det videre i pressemeldingen. Dette setter også særlige krav til infrastruktur og kompetanse, ikke minst i distriktene.

  Medspiller for næringslivet
  ElTele Vestfold hevder å kunne tilby topp moderne IT- og kommunikasjonsløsninger til det offentlige og private næringsliv i regionen. På det grunnlaget vil selskapet være en god medspiller for næringslivet i regionen ved å tilby høyhastighetskommunikasjon og verdiøkende tjenester til det profesjonelle markedet i Vestfold, telemark og Buskerud.

  Slik forventer selskapet å bidra til vekst og sysselsetting og på den måten indirekte styrke utviklingen innenfor alle næringer i området.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse