Penger pil opp

Annonse


IT-overskuddet går til utlandet

Penger pil opp

– Marginene for IKT-bransjen er langt dårligere enn gjennomsnittet i øvrige bransjer, sier IKT-ansvarlig i Statistisk Sentralbyrå Jan Erik Lystad.

Norsk engroshandel
Lystad påpeker at norsk IKT-bransje (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er preget av engroshandel. Dette betyr videresalg av utenlandske produkter heller enn produksjon, og følgelig lavere verdiskapning og mindre overskudd i kassa.

Han vil heller ikke utelukke at den økende andelen konsulenttjenester skyldes økningen i engroshandelen.

Annonse


Stor utenlandsk margin
Tallenes tale er klar: Nærmere 100 milliarder – godt over halvparten – av omsetningen i bransjen skjer på engrosnivå: Dette betyr i praksis videresalg av telefonsentraler, håndsett, programvare osv. Hoveddelen av dette utstyret produseres av utenlandske selskaper som Nokia, Ericsson, Motorola, Nortel, Alcatel, Siemens, Microsoft osv.

I 1998 omsatte Nokia mobilutstyr for cirka 114 milliarder og satt igjen med 15 milliarder – en margin på 13 prosent. Tre ganger mer enn den gjennomsnittlige norske IKT – næringen.

Siste kvartal i år økte Nokia omsetningen med 45 prosent, mens resultatmarginen økte med 59 prosent.

Skadeskutt vinner
Selv skadeskutte Ericsson kan vise til større marginer enn norsk IKT-bransje. Til tross for et resultatfall på 44 prosent, leverte den avgåtte konsernsjefen Sven Christer Nilsson en resultatmargin på fem prosent.

Da har vi ikke engang nevnt Bill Gates og Microsoft som sitter igjen med marginer på over 30 prosent – marginer norsk IKT-bransje bare kan drømme om…

Manglende eksport
En god pekepinn på at Norsk IKT-bransje ikke leder an, tross en oppblåst omsetning, kan vi lese av eksporttallene. Tallmaterialet fra SSB er ikke oppdatert etter 1997, men viser en total omsetning på knapt fem milliarder kroner.

Av dette inkluderes til og med eksport av f.eks. Ericsson-produsert utstyr i Norge, der overskuddet for en stor del tilfaller de svenske eierne.

Gevinster hjemme
De største IKT-selskapene holder seg stort sett her på berget, og kan ikke vise til store resultater i utlandet. Selv om en del av Telenors omsetning skjer i utlandet, er det i det beskyttede hjemmemarkedet ex-monopolisten henter gevinster. Utenlandsinntektene til Norges nest største IKT-aktør – NetCom – er tilnærmet null.

Distribusjon var den delen av Merkantildata som leverte størst vekst i første halvår. Til tross for at Merkantildata har mye av omsetningen i Danmark og Sverige, består det mye av salg av hjemme-PC og andre tjenester langt nede i verdikjeden.

Tallene:

NORSK IKT (1997)
IKT Totalt
IKT Industri IKT Engros Telekom Konsulent
Omsetning (mrd)
159,00
17,0 83,0 37,0
21,0
Resultat
7,0
0,8 2,9 0,5
0,6
Margin (%)
4,5
4,7 3,5 7,8
2,6

 

NORSK IKT-Eksport (1997)
Maskinvare
Programvare Telekom
Omsetning (mrd)
1,4
0,12 3,5

 

Årsregnskap (1998)
Nokia
Ericsson Microsoft
Omsetning (mrd)
108
175 115
Resultat 20 18 36
Margin (%) 18 10 31

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse