Kidlink (indianer)

Annonse


Global nett-tjeneste fra Arendal

Kidlink (indianer)

Kommersielle Internett-tjenester får enorm oppmerksomhet, men vi glemmer lett at det opprinnelige nettet ikke satte pengene i høysetet.

Kidlink, som ble etablert for 10 år siden, er en ikke-kommersiell organisasjon som nå spenner over hele verden og ledes av Odd de Presno i Saltrød ved Arendal.

Nettsted med 100.000 sider
Gratistjenesten Kidlink har et privat chatnettverk, 76 åpne e-postkonferanser for ungdom, lærere og foreldre i 15 språkområder, og et flerspråklig nettsted (www.kidlink.org) med over 100.000 sider.

Annonse


Tjenestene administreres av 400 frivillige Kidlink-medarbeidere i 34 land. 175.000 ungdommer fra 131 land har registrert seg som brukere.

Populært i videregående
Målet er å fremme “Global networking for youth through the age of 15”. Mange ungdommer bygger nettverksforhold med jevnaldrende i andre land på individuell basis eller gjennom skoler.

Hever aldersgrensen
Onsdag bestemte Kidlink Society seg for å heve aldersgrensen til å omfatte hele videregående skole:

– I mange land går elevene ut som 15-åringer, men i Japan og Italia er de henholdsvis 18 og 19 år, sier Odd de Presno som håper at Kidlink nå blir enda mer aktuell i skoler over hele verden.

Brasil, Mexico, Kenya og Norge
Kindlink har partnere i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Kidlink “Hvem-er-jeg?” er et åtte-måneders gratis, utdanningsprogram i data for underpriviligerte ungdommer. Fra før finnes det 17 Kidlink Houses i Brasil og ett i Mexico City.

I oktober drar de Presno til Recife i Brasil for å etablere et Kidlink House for indianerstammen Fulni- ô på Yathé-språket. Stammen har 4.000 medlemmer.

Strømme-stiftelsen og Kidlink planlegger et Swahili-språklig Kidlink House i Kenya.

Svenskekongen overrakte pris
På våre breddegrader samarbeider Kidlink med Samisk Utdannelsesråd om å gjøre Kidlink tilgjengelig for de 10.000 som snakker nordsamisk. Prosjektet støttes av KUF og Microsoft.

I juni fikk Kidlink førstepris i kategorien “IT in all kinds of education” fra Global Bangemann Challenge. De Presno mottok prisen fra den svenske kongen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse