Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil kjøpe Telianor-aksjer

Åtte av ti Telenor-ansatte kan tenke seg å kjøpe aksjer i et fusjonert selskap med Telia. Men samtidig frykter en av fire ansatte for arbeidsplassene sine.

Fusjonen1

Dette framgår av en spørreundersøkelse som MMI 4 fakta har gjort i september på oppdrag for Telenor Konsernkommunikasjon. Undersøkelsen gjengis i siste utgave av internavisen ”Åpen linje”.

Flere vil kjøpe
En lignede undersøkelse ble gjennomført i april. Og da kunne om lag 70 prosent av de spurte blant de ansatte tenke seg å kjøpe aksjer i det nye Telenor/Telia. Nå i september er denne andelen økt til 79 prosent.

Tilslutningen til fusjon har verken økt eller blitt redusert. Fortsatt er syv av ti meget positive eller ganske positive til fusjonen.

Tvil om private
Men Telenor-ansatte er litt mer tvilende om de vil slippe til private investorer i selskapet.

Bare 55 prosent av de spurte vil ha private eiere inn i selskapet. Da er riktignok bare 11 prosent helt i mot. 34 prosent har ennå ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Ulemper
Men til tross for at mange av de ansatte er positive til en sammenslåing, så er ikke dette en holdning de har uten forbehold.

24 prosent frykter nemlig for arbeidsplassene, mens 32 prosent tror at de største ulempene ved en sammenslåing er at selskapet blir for stort.

Seks av ti tror imidlertid at fusjonen bare i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil berøre deres arbeidssituasjon.

Stikkord: Mobil