Annonse


Telianor uenige om aksjer

Eierne er uenige om hvor mange aksjer folk flest skal kunne kjøpe per person. De er også uenige om prisen på disse aksjene.

Henviser til avtalen
Den norske staten henviser til avtalen hvor det gis anledning til å gi en rabatt på aksjen til det norske folk, mens den svenske eieren vil at prisen på aksjer skal bestemmes av markedet.

– Uenigheten gjelder altså vilkårene for pris og tildeling av aksjer, sier Lars-Johan Cederlund i det svenske næringsdepartementet.

Nasjonal tildeling?
Når det gjelder aksjesalg til de finansielle institusjonene hevder den svenske eieren at investorene skal tildeles aksjer etter «kvalitet» og ikke etter nasjonal tilhørighet, som her den norske eierens linje.

Annonse


Med «kvalitet» menes blant annet investorselskapets størrelse, forventede langsiktighet i eierskapet og interesse for transaksjonen.

Ubalanse
Ettersom etterspørselen av aksjer forventes å bli større i Sverige enn i Norge, er det risiko for at en garantert tildeling til norske investorer vil skape en ubalanse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse