Annonse


Kritisk til fusjonsspill

Ronny Käck, som er de ansattes representant i Telias styre, håper at eierne nøye overveier det som nå skjer i forhandlingene mellom de to partene.

Telia og Sonera
Käck ønsker likevel en nordisk fusjon, og ser andre muligheter om samarbeidet med Telenor skulle sprekke.

– Personlig skulle jeg ikke ha noe imot en fusjon med finske Sonera. Det ville skape en sterk nordisk mobiloperatør, sier han.

– Telia er et sterkt selskap, men vi har behov for en partner til de kommende investeringene som selskapet må gjøre, sier han.

Annonse


Käck advarer mot en amerikansk deleier, og henviser til utviklingen for Tele Danmark, hvor den amerikanske operatøren Ameritech eier 42 prosent.

Nikkedukker
– I København sitter kun nikkedukker. Mine faglige kolleger har ikke kunnet påvirke de store nedskjæringene som er besluttet i USA, sier Ronny Käck.