Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ber om Telianor-tillit i brev

I et brev til Fjærvoll legger Bjørn Rosengren (bildet) vekt på at det er viktig at begge eierne gir det fusjonerte Telianor-selskapets ledelse og styre full støtte og tillitt.

Rosengren, Björn

– Virksomheten i det fusjonerte Telianor skal drives etter forretningsmessig kriterier, skriver den svenske næringsministeren Rosengren i et brevet til Fjærvoll.

Dermed ser det ut til at uenigheten mellom de to selskapene ikke lenger er avgjørende for fusjonen.

Internasjonalt i Norden
I brevet til Fjærvoll slår Rosengren fast at fusjonen mellom Telenor og Telia skal gjennomføres i henhold til gjeldende avtale som også er godkjent av de parlamentariske forsamlinger i begge land.

– Det betyr blant annet at formålet for selskapets virksomhet er å utgjøre et internasjonalt og vekstorientert telekommunikasjons- og IT-selskap med basis i Norden, skriver Rosengren.

Stikkord: Mobil