Annonse


Nettet forstyrrer maktbalansen

Dette skriver Alejandro Jadad fra McMaster-universitetet i Ontario i Canada i det velrenommerte britiske legetidsskriftet British Medical Journal, melder BBC News.

Blir hobbyleger
Jadad hevder dessuten at nettet setter pasientene i stand til å dele kunnskapen sin mer effektivt, slik at det nå ikke lenger er legene som sprer klinisk kunnskap, men pasientene.

Han skriver videre at enkelte pasienter tar seg betalt for å finne mer informasjon for andre pasienter.

Mindre nedlatende
Artikkelforfatteren slår fast at dette markerer et tidsskille i forholdet mellom lege og pasient, og at legene blir nødt til å bli mindre nedlatende i sin behandling av pasienter. Særlig blir dette en utfordring for det offentlige helsevesenet, mener Jadad.

Annonse


Jadad får støtte fra flere hold. En vanlig kommentar er at legenes paternalistiske stil er gammeldags og at det er sunt at pasientene styrker sin posisjon. Men samtidig advares det mot at informasjonen som finnes på nettet ikke alltid er like etterrettelig, ei heller like korrekt.

Legeforeningen mener
Professor Per Hjortdal i Den norske Lægeforening skriver i foreningens tidsskrift at forrykkelsen av maktbalansen representerer en utfordring for legene.

Blant annet skriver Hjortdal i artikkelen ”Informerte pasienter – til glede eller besvær” at informasjonen som er hentet ned over nettet ikke alltid er relevant eller korrekt. Derfor fører syndromet med feilinformerte pasienter i økende grad til vanskeligere konsultasjoner.

Maktbalansen
Til slutt i artikkelen skriver Hjortdal om hva som skal til for at legestanden skal overleve som klinikere.

”Ufordringen dreier seg ikke primært om pasientens kunnskapsmengde, men om maktbalansen mellom pasient og lege. Legens autoritet kan aldri bygges på at vi har mer informasjon enn datamaskinen. Tillit — og dermed styring får legen først og fremst når folk er trygge på at vi er ærlige, oppriktige og erkjenner egne grenser. For å overleve som klinikere må vi venne oss til en utvidet legerolle, hvor vi i fremtiden blir like meget veiledere og pedagoger som medisinsk-faglige autoriteter for våre pasienter. Denne nye rollen må vi forstå, lære og innøve, den kommer ikke av seg selv.”

Legene må med andre ord lære seg til å bli bedre kommunikatorer om de skal kunne ta opp kampen mot den strømmen av informasjon på godt og vondt som Internett også representerer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse