Berner Ross, Jørgen

Annonse


Fusjons-nei svekker konkurranse

Berner Ross, Jørgen

I bedriftsmarkedet konkurrere flere bedrifter knallhardt med Telenor, blant annet ved å tilby radioaksess, og etter hvert fiberaksess i de store byene. Eunet, Telia, Tele1 og Tele2, gjør at Telenor ikke lenger kan krever alt hva bedriftene makter å betale.

Men i privatmarkedet har teleforbrukerne merket lite til konkurransen. Med prisene Telenor tar for linjeleie fra konkurrentene, er de lite du sparer ved å bruke fast forvalg hos en annen operatør. Det Telenor har tapt på å senke prisene til utlandet og nasjonaltakst tar de igjen ved å heve abonnementsprisen.

Kun kabel i hus
Siden telefoni via strømnettet fortsatt er på forsøksstadiet er det kun kabelselskapene som har reell tele/data-aksess til husstander. Ett av kravene fra EU-kommisjonen til Telianor er utsalg av kabelvirksomheten.

Annonse


Denne pillen har vært svært bitter å svelge, spesielt for svenskene, som har godt over en million abonnenter. Her på berget har Telenor Avidi bare i underkant av 300.000.

Utsalg av denne virksomheten verdsettes til omlag 10 milliarder, et beløp svenskene ikke uten videre er villige til å dele med Norge.

Kjøpere i kø
Kjøperne står uten tvil i kø. Med UPC i spissen kan kundemassen i Norge dobles og 600.000 nordmenn vil etter hvert få et alternativ til Telenors kobberlinje.

Ikke bare blir monopolprisene på abonnement fra Telenor, som forøvrig er høyest i Europa, satt under press, men i tillegg vil også en fasttakst for surfing presse seg frem på linje med praksis i USA.

Nytt monopol?
Mange vil da spørre seg – blir ikke UPC da en tilsvarende monopolist på kabel?

Jo, UPC er nok ikke et hakk mindre grådige enn Telenor, men i et marked med kun to millioner husstander er det grenser for hvor mange aktører som gidder å satse i stor skala.

Bedre med duopol
Takker svenskene ja til Hermansens bart og en kabelløsning får i det minste norske husstander et reelt alternativ til Telenors kobberkabel, den høyeste abonnementsavgiften i Europa og et reelt alternativ til ISDN og ADSL.

I valget mellom to onder må da et duopol i det minste være bedre enn et monopol.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse