Elektronisk Kart

Annonse


Nettkart finner butikker for deg

Elektronisk Kart

Digitale kart kan bli ett av framtidens viktigste profileringsmedier for handelsnæringen. Allerede nå kan kundene finne veien til butikkene de vil besøke ved hjelp av navigerbare kart på butikkenes hjemmesider på internett, melder det kommersielle nyhetsbyrået NewsWire.

Kart til alle
Alle som vil kan nå få lagt ut digitale kart på sine hjemmesider. Eneste forutsetning er at virksomhetene knytter seg til den nye internettjenesten MapOnWeb. Denne inneholder det meste av kartgrunnlaget fra Statens kartverk.

– Ved hjelp av enkle navigeringsrutiner kan kundene finne ut hvor bedriftene og butikkene holder til, sier adm. direktør Rune Zakariassen i Ugland Totalkart, som har utviklet produktet.

Annonse


Brukerne kan også regulere størrelsen på kartutsnittet og flytte seg trinnløst rundt om i hele landet, melder NewsWire.

Store ambisjoner
– Målet vårt er at flere tusen norske bedrifter legger seg inn med egen bedriftslogo i kartbasen vår, sier Zakariassen. Han tror produktet allerede det første året vil omsette for mer enn tre millioner kroner.

– Undersøkelser viser at om lag 80 prosent av informasjonen i samfunns- og næringsliv er geografisk relatert. Derfor er markedet stort for digitale kartprodukter, mener Zakariassen.

Digitale kart tar over
De digitale kartene er i ferd med å overta for de tradisjonelle papirkartene. Teknologien har allerede kommet langt, og er i rask vekst.

– Kart vil bli brukt stadig mer i IT-sammenheng, mener informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk. Han forteller at de aller fleste kart som omsettes i dag er papirkart, men at denne trenden er i ferd med å endre seg, melder NewsWire.

Ta en titt på kartene på: www.digitalcontact.no/kartknapp