Tele Danmark (logo)

Annonse


Telenor ut av InterNordia

Tele Danmark (logo)

InterNordia har siden 1995 vært et 50/50 prosent eid samarbeidselskap mellom Tele Danmark og Telenor.

Med Tele Danmarks overtakelse av Telenor-aksjene er InterNordia nå 100 prosent eid datterselskap av Tele Danmark, heter det i en pressemelding fra Tele Danmark.

Tettere på kundene
InterNordia leverer avansert data- og telekommunikasjonsutstyr til bedriftskunder i det svenske markedet.

Annonse


– Tele Danmark søker alle muligheter for å komme tettere på kundene. I den forbindelse er InterNordia en meget viktig plattform. InterNordia har direkte kontakt med noen av de mest interessante bedriftskunder i det nordiske markedet, sier Hennig Dyremose, Tele Danmarks adm. direktør.

Ifølge pressemeldingen kommer ikke overtakelsen til å føre til endringer i selskapets daglige ledelse eller markedsprofil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse