Annonse


Telenor taper topper

Det gjelder adm. dir Stein Opsal i Telenor Elektronisk Marked, viseadministrerende dir. Arne Hæhre i samme avdeling og viseadministrerende dir. Helge Steen-Johnsen i Telenor Link. Opsal er også styreformann i Telenor Link.

Ikke konkurrenter
Opsal sier til Dagens Næringsliv at de tre slutter, men at det ikke er snakk om å starte en konkurrerende virksomhet, som avisen hevder. Han vil ikke konkretisere hva slags virksomhet de tre vil drive.

Opsal sier at de tre nødvendigvis ikke slutter i full fordragelighet.

Nyansatt adm. dir i Telenor Link Trygve Rolseth mener det at de tre slutter nødvendigvis ikke vil gi noen problem. Dagens Næringsliv fikk ingen kommentar fra konstituert konsernsjef Petter Pay.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse