Annonse


Rask vekst for ElTele Østfold

– Vi regner med å omsette for 25 millioner kroner i år med et tap på 15 millioner. Vi satser på å nå break even-drift i 2001 med 65 millioner i omsetning, sier adm. direktør Rune Hansesætre.

– Det er i alt investert godt over 100 millioner kroner i Østfold og totalrammen fastholdes på omlag 200 millioner kroner før 2001.

Skarp kontrast
Nå finnes det alt et kompetent verdianslag på ElTele Østfold. Og det er ingen ringere enn Vattenfall som har gjort det via sine forhandlinger om kjøp av Fredrikstad Energiverk som de fra før eier 7,5 prosent av.

Vattenfall eier også 20 prosent av Hafslund som igjen eier 1/3 av ElTele Østfold. De er nå i sluttforhandlinger med Fredrikstad Elektrisitetsverk. Går denne overtakelsen i boks vil de også ha en meget betydelig innflytelse i ElTele Østfold.

Annonse


– Vi kan ikke opplyse hva de verdsetter oss til, sier Runar Hansesætre og Terje Osmundsen, men at det dreier seg om et tresifret millionbeløp er på det rene. Eierenes investeringsvilje og tro på selskapet står i skarp kontrast til det France Telecom viser i ElTele Øst.

Flere etableringer
Det er nå 33 ansatte i ElTele Østfold. De har etablert selskap i Sverige og eier ElTele Vestfold 100 prosent.

Hansesætre har bred erfaring fra GPI og Telenor der han en tid hadde ansvar for offentlig sektor i Telenor Bedrift og den siste tiden var ansvarlig for nettprodukter som Nordicom og Concert.