Osmundsen, Terje

Annonse


ElTele med store investeringer

Osmundsen, Terje

Nå endres det fra ensidig fokus på fibernett til økt fokus på verdiøkende tjenester. De har bokstavelig talt fall pressen i ryggen med brede leverandøravtaler til alt som teller av aviser i Østfold og mer til.

Blå aviser
En av de første kundene til ElTele Østfold var A-pressen. Nå har de også signert avtaler med “de blå aviser” – det vil si Orkla-avisene Fredrikstad Blad, Moss Avis, Østlandets Blad og Nordstrand Avis. Her dreier det seg ikke bare om telekommunikasjonsløsning, men også Ethernett-Internett-løsninger.

– Det er en prioritert oppgave for oss å tilby et bredere tjenestespekter. Derfor har vi blant annet lansert SuperLAN og SuperNett. Det siste produktet omfatter Internett-tilgang inkludert ruting, brannvegg, virussjekk, e-postsystem for hele bedriften. SuperLAN kan bety drift av hele lokalnettet og virtuelle netttløsninger mellom samarbeidende bedrifter, opplyser adm. direktør Runar Hansesætre.

Annonse


Billig og raskt
– ElTele Øst og Østfold kunne tilby lavere pris og større fart. Samtidig har vi opplevd forbausende liten interesse fra Telenor regionalt for å beholde gamle kunder, sier IT-ansvarlig i Østlandets Blad, Bengt Røst.

– Vi har nå valgt en 10 Mbit/s-løsning fram til de sentrale svitsjene og vil i senere faser vurdere å sette ut enda mer av nettdriften, sier IT-ansvarlig i Østlandets Blad, Bengt Røst.

Satser bredt
– Jeg er overbevist om at ElTele Østfold og Vestfold må utvikle et bredt, integrert tjenestespekter med stor vekt på IP og Internett. Det er ikke nok bare å kunne tilby infrastruktur, sier styreformann Terje Osmundsen i ElTele Østfold.

– Kundene etterspør integrerte løsninger. Derfor har vi også justert investeringene noe til i større grad å satse på tjenesteutvikling, fortsetter Osmundsen.

Stor tiltro
– Vi er godt fornøyd med den nye ledelsen i selskapet og har tillit til at de kan lede selskapet i riktig retning. Eierne satser fortsatt store penger på ElTele Østfold og ElTele Vestfold, sier Osmundsen. (ElTele Vestfold er 100 prosent eid av ElTele Østfold).

Som kjent valgte fire i den opprinnelige ledelsen i ElTele Østfold å gå før sommerferien.

– Men det betyr ikke at vi har snørt igjen pengesekken. Eierne har stor tro på selskapet noe de viser med betydelig investeringsvilje, sier Osmundsen.

Til SMB-markedet
I dag satser ElTele Østfold og Vestfold kun på bedriftsmarkedet, men utvider området til også å omfatte SMB-markedet.

– Bedrifter helt ned i 50-60.000 kroner i årlig datatrafikk er interessante for oss. Hos 90 prosent av våre kunder legger vi nå fiber direkte i veggen. Et eksempel på nye produkter er baseorientert hjemmesider for bedrifter fra Jan Erik Danielsens SyZ. Et annet er samarbeidet med idrettsbevegelsens organisasjon NISO om websider for de aktive, fortsetter Osmundsen.