Osmundsen, Terje

Annonse


ElTele med store investeringer

Osmundsen, Terje

Nå endres det fra ensidig fokus på fibernett til økt fokus på verdiøkende tjenester. De har bokstavelig talt fall pressen i ryggen med brede leverandøravtaler til alt som teller av aviser i Østfold og mer til.

Blå aviser
En av de første kundene til ElTele Østfold var A-pressen. Nå har de også signert avtaler med “de blå aviser” – det vil si Orkla-avisene Fredrikstad Blad, Moss Avis, Østlandets Blad og Nordstrand Avis. Her dreier det seg ikke bare om telekommunikasjonsløsning, men også Ethernett-Internett-løsninger.

– Det er en prioritert oppgave for oss å tilby et bredere tjenestespekter. Derfor har vi blant annet lansert SuperLAN og SuperNett. Det siste produktet omfatter Internett-tilgang inkludert ruting, brannvegg, virussjekk, e-postsystem for hele bedriften. SuperLAN kan bety drift av hele lokalnettet og virtuelle netttløsninger mellom samarbeidende bedrifter, opplyser adm. direktør Runar Hansesætre.

Annonse


Billig og raskt
– ElTele Øst og Østfold kunne tilby lavere pris og større fart. Samtidig har vi opplevd forbausende liten interesse fra Telenor regionalt for å beholde gamle kunder, sier IT-ansvarlig i Østlandets Blad, Bengt Røst.

– Vi har nå valgt en 10 Mbit/s-løsning fram til de sentrale svitsjene og vil i senere faser vurdere å sette ut enda mer av nettdriften, sier IT-ansvarlig i Østlandets Blad, Bengt Røst.

Satser bredt
– Jeg er overbevist om at ElTele Østfold og Vestfold må utvikle et bredt, integrert tjenestespekter med stor vekt på IP og Internett. Det er ikke nok bare å kunne tilby infrastruktur, sier styreformann Terje Osmundsen i ElTele Østfold.

– Kundene etterspør integrerte løsninger. Derfor har vi også justert investeringene noe til i større grad å satse på tjenesteutvikling, fortsetter Osmundsen.

Stor tiltro
– Vi er godt fornøyd med den nye ledelsen i selskapet og har tillit til at de kan lede selskapet i riktig retning. Eierne satser fortsatt store penger på ElTele Østfold og ElTele Vestfold, sier Osmundsen. (ElTele Vestfold er 100 prosent eid av ElTele Østfold).

Som kjent valgte fire i den opprinnelige ledelsen i ElTele Østfold å gå før sommerferien.

– Men det betyr ikke at vi har snørt igjen pengesekken. Eierne har stor tro på selskapet noe de viser med betydelig investeringsvilje, sier Osmundsen.

Til SMB-markedet
I dag satser ElTele Østfold og Vestfold kun på bedriftsmarkedet, men utvider området til også å omfatte SMB-markedet.

– Bedrifter helt ned i 50-60.000 kroner i årlig datatrafikk er interessante for oss. Hos 90 prosent av våre kunder legger vi nå fiber direkte i veggen. Et eksempel på nye produkter er baseorientert hjemmesider for bedrifter fra Jan Erik Danielsens SyZ. Et annet er samarbeidet med idrettsbevegelsens organisasjon NISO om websider for de aktive, fortsetter Osmundsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse