Annonse


Skoler skal øke ISDN-salget

Onsdag offentliggjorde KUF at regjeringen vil gi alle skoler et tilskudd på 10.000 kroner til dekning av telefonutgifter. Slik skal skolene få bedre mulighet til å ta i bruk Internett i undervisningen.

Samtidig har Telenor bekjentgjort at selskapet om ikke lenge vil tilby alle barne-, ungdoms- og videregående skoler i landet et spesialabonnement på ISDN med maksimalpriser for internettbruk.

Ikke veldedighet
Informasjonsdirektør i Telenor Bedrift Jan Kristensen innrømmer overfor ITavisen at det ikke kun handler om veldedighet og dugnadsånd fra Telenors side selv om han erkjenner at skolene trenger å moderniseres i forhold til IKT.

– Vi ønsker å stimulere et marked som ikke er modent ennå, sier han. I tillegg til å hjelpe skolene med å ta i bruk Internett i undervisningen vil abonnementet kanskje også inspirere både lærere og elever til å ta i bruk ISDN privat. Dermed vil vi forhåpentligvis etter hvert kunne øke trafikkinntektene for Telenor totalt sett, sier Kristensen.

Annonse


Ubegrenset bruk
Kristensen forklarer at skolene gjennom Telenors tilbud vil kunne koble seg opp på nettet via to linjer hver dag mellom klokken 8.00 og 17.00 for en pris som ikke skal overstige 1.845 kroner per måned.

– Det vil kunne gi en rabatt på opptil 60 prosent i forhold til standard minuttpriser, sier Kristensen. Hver skole kan ha et ubegrenset antall ISDN-abonnement og maksimalprisen vil gjelde for alle abonnementene.

Må godkjennes
Tilbudet fra Telenors side forutsetter en godkjenning fra Samferdselsdepartementets side om dispensasjon fra den alminnelige leveringsplikten, det vil si at Telenor slipper å gjøre dette tilbudet tilgjengelig for samtlige av sine kunder.

Kristensen ser over en tidshorisont på ett til to år.

Utvikling
– Innen den tid vil den teknologiske utviklingen ha spist opp ISDN som det eneste interessante tilbudet for å få opp hastigheten ved bruk av Internett, sier han og legger til at hver enkelt skole selvsagt står helt fritt til å la være å benytte seg av Telenors tilbud og velge andre leverandører av ISDN.

– Telenor har bidratt med betydelige midler for å bygge opp om bruken av IKT i undervisningen tidligere, sier Kristensen.

– I løpet av 1996 og 1997 brukte vi til sammen 28 millioner kroner på rabattordninger i forbindelse med prosjektet ”Elektronisk Skolevei”, et prosjekt som ga kraftige rabatter på skolenes internettabonnement.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse