Annonse


Rekord for Forvaltningsnett

Trolig vil det bli omsatt for enda mer andre halvår enn første.

En foreløpig oversikt viser at det ble omsatt for 723,6 millioner kroner over forvaltningsnettavtalene i første halvår 1999. Da mangler regnskapet fra en av de 35 godkjente leverandørene.

Tok av
Forvaltningsnett er et samarbeide mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). De har etablert et langsiktig samarbeid på tele- og dataområdet, forankret i kommunesektorens og statens IT-strategier.

I perioden oktober 1997 – oktober 1998 var samlet salg over FNS-avtalene 100 mill. kroner.

Etter inngåelse av nye rammeavtalene i slutten av 1998 begynte salget å ta av. Omsetningen gjennom avtalene i de to siste månedene i 1998 var på samlet 260 mill. kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse