Annonse


Hjemmene på nett snart

Håkon Styri leder Telenor FoUs Prosjekt I – der I-en står for Ingenting. Om lag 40 personer i FoU arbeider med å se på hvordan et hjemmenett kan bygges opp rundt en server – en såkalt hustjener, på husholdningens mediebruk, og på hvordan hvite- og brunevarer kan tilknyttes et nett.

Hvor nyttig er det
– Vi har sett på forskjellige utgaver av ScreenFridge, og det er mange flotte funksjoner som kan legges inn, men hvor brukervennlige er de, spurte Styri, da han holdt foredrag på NorBit’99 onsdag.

– Vi lager mange scenarioer, både med pensjonister og barn, og vi stiller oss spørsmålet, hvilket behov er det for å sette en skjerm på kjøleskapet, en skjerm som i dag er dyrere enn et kjøleskap? Hvis ikke brukerne har en motivasjon for å bruke teknologi, ja da kan vi bare glemme det, sa Styri.

Virtuell butikk
– Jeg har også sett demonstrasjoner av virtuelle butikker, der en går inn i et butikklokale, og beveger seg i tre dimensjoner. Jeg synes det er frustrerende, sa Styri.

Annonse


Morgendagens butikk tror Styri vil se ut som alt annet enn en butikk.

– Jeg kan si Italia, få forslag til matretter, og avtale med maskinen hvor ferdige matvarene skal være, og hvordan de skal leveres, sa Styri, som et eksempel på hvordan han forestilte seg en virtuell butikk.

Tynne klienter
Styri tenker seg såkalte tynne klienter som kommuniserer med hustjeneren. Og Styri lover at den interne trafikken skal Telenor ikke ta seg betalt for. Og hvordan skal så varer leveres?

– Kanskje med et bud hjem. Kanskje sendes til den lokale bensinstasjonen. Eller muligens kan varene hentes ferdigpakket hos 7-11, sa Styri.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse