Annonse


Du må ha digital-TV

Dette var de skjønt enig om, foredragsholderne Espen Asheim og Eli Skogerbø, som holdt hver sin orientering om digital-TV under en konferanse på NorBit-messen på Sjølyst tirsdag.

Mektig ledd
Asheim så utviklingen fra leverandørenes synsvinkel. Han er adm. direktør for Canal Digital Norge AS og la vekt på utfordringene og de positive mulighetene digital-TV representerte for både leverandør og forbruker.

Direktøren i Canal Digital mente at distributørene vil bli et mektig ledd i kjeden som bringer programtilbudet fra produsent til forbruker. De vil sitte med den direkte kundekontakten og tilbudene vil være svært kundedrevet. Dermed risikerer man at valgfriheten begrenses av kommersielle hensyn.

Spørsmålstegn
Forsker Eli Skogerbø fra Institutt for medier kommunikasjon ved Universitetet i Oslo så blant annet utviklingen fra forbrukerens synspunkt. Hun kom også med betraktinger om kulturelle konsekvenser av digital TV og potensielt stor valgfrihet.

Annonse


Skogerbø slo fast at forbrukeren ikke har bruk for digital-TV, men at man ikke har noe valg siden alle leverandørene ønsker denne utviklingen. Dessuten stilte hun spørsmålstegn ved en del vedtatte ”sannheter” om et digital-TV, for eksempel at digitalisering vil demokratisere mediet.

Tvert i mot mente Skogerbø at valgfriheten vil kunne føre til en marginalisering og usynliggjøring av minoriteter. Dessuten mente hun at økt valgfrihet vil kunne føre til økt sosial fragmentering. Fjernsynet mister den samlende funksjonen det hadde i sin egen (og min) barndom.