Deskill

Annonse


Bredbånd i verdensrommet

Deskill

– Hvorfor grave ned bredbåndsteknikken i bakken, når den er lettere tilgjengelig for alle 40 mil opp i luften, sier Christer Ejderberg, regionsjef for Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) i Norrbotten.

SIF och Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna er sammen om å finansiere en forstudie som skal pågå i ett år.

Utvikle svensk romfart
– Hensikten med prosjektet er å utvikle svensk rom- og raketteknologi og å skape et sentrum for oppskytning og kontroll av polarraketter i Norbotten, sier Christer Ejderberg.

Annonse


Ved IRF i Kiruna har forskere utvviklet en idé om hvordan avansert datatrafikk kan muliggjøres ved hjelp av satellitter som automatisk passer sin posisjon i et sinnrikt nettverkssystem.

Kommersielle muligheter
– Vi ser store utviklingsmuligheter og kommersielle anvendelsesområder for teknikken som prosjektet skal bruke 150 millioner kroner for å utbygge, sier Ejderberg.

Den svenske romsatsingen bygger på helt nye, små kostnadseffektive bæreraketter.

– Projektet kommer til å få stor betydning for svensk spisskompetanse innenfor elektronikk- og telekombransjen. Allerede før forstudien er satt i gang er selskaper som Saab og Bofors interesserte, sier Christer Ejderberg.

Om alt går som planlagt kommer den førsta testraketten i prosjektet til å bli skutt opp i år 2001, melder Ny Teknik.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse