Annonse


Telenor rykker inn i Kosovo

Det norske teleselskapet er i høy grad interessert i å være med på gjenreisingen.

Kastet ut
Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, hvor utenriksminister Knut Vollebæk er formann, ble kastet ut av provinsen like før konflikten om Kosovo gikk over i full krig.

Nå er organisasjonen tilbake i Kosovo, men organisasjonens sambandsnettverk ble bombet i stykker under krigen.

Lite trafikk
Ifølge Telenors sjef for utviklingen i Sentral-Europa, Knut Digerud, har Telenor fått kontrakt på å ta seg av OSSEs utenlandstrafikk fra området. Telenors kontrakt for utenlandstrafikken går via satellitt til Norge og videre ut i verden. OSSEs hovedkvarter i Wien er linket direkte til Kosovo.

Annonse


Kontraktsverdien for OSSEs trafikk er liten, ifølge Digerud. Det handler om to millioner norske kroner første året og deretter ca 1 million per år for båndbredde.

– Sentral-Europa og Balkan er et interessant satsingsområde for Telenor, sier Digerud videre til ITavisen.

Vekstpotensial
Digerud understreker imidlertid at Kosovo er et svært lite ”land”. Bare litt større enn Vestfold Fylke, sier han. Men Balkan-området som helhet har stort vekstpotensial, mener han, og legger til at Telenors strategi er å skaffe seg en solid forankring i området før konkurransen blir for hard.

Mens andre teleoperatører fremdeles vurderer hvorvidt området er trygt, går Telenor inn og tar fatt på jobben. Det er skrikende behov for nærvær fra internasjonale organisasjoner og stort behov for informasjonsteknologisk infrastruktur.

Mye penger
I Kosovo er det potensielt snakk om mye penger. Blir provinsen selvstendig, og mange spår at det kommer til å skje, skal det bygges opp en helt ny infrastruktur i forhold til fastnett og mobilnett uavhengig av Beograd. Det kan bli en stor oppgave og Telenor satser på å gjøre sitt nærvær bemerket.

Fri informasjon
Uansett uavhengighet eller ikke skal FN sørge for at informasjonsstrømmen i provinsen/landet flyter fritt og i denne sammenheng blir telekommunikasjon avgjørende. Fri tilgang på Internett og andre teletjenester vil være en sikkerhetsgarantist i denne sammenhengen.

I så måte har Telenor posisjonert seg bra i regionen. Telenor er solid inne i Ungarn, Østerrike, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia og Hellas. Internett, mobil og satellitt har vært de viktigste satsningsområdene for Telenor i regionen.

– Etter hvert skal vi også inn i de forskjellige landene med en vanlig carriertjeneste, sier Digerud til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse