Foto: Jørgen Berner Ross

Annonse


Tele1 med fiber i Oslo

Foto: Jørgen Berner Ross

Tele1 tror direkte aksess er veien til kundens hjerte – og selskapets skattekiste.

FinlandAdm. direktør i Tele1, Pål Vegard, forteller til ITavisen at selskapet kjøpte en strekning av Oslo Sporveier, og har ambisjoner om å trappe opp utbyggingstaksten.

Disse kablene inneholder 96 fiberpar med en total overføringskapasitet på nesten 8.000 gigabit.

Annonse


Tele1 ønsker å unngå kostbar graving, og vil således hekte seg på eksisterende føringsveier. Vegard sier at aktuelle tilbydere av føringsveier er Statens Veivesen, Oslo Sporveier, Oslo Vann og Avløp.

Storbyer
– Selskapet har bestemt seg for å bygge lokal aksess i minst 9 nordiske byer; Bergen, Oslo, Göteborg, Stockholm, Malmö, København, Ålborg, Århus og Helsinki.

– Vi sikter inn mot de største og mest lukrative industriområdene, og vurderer kontinuerlig om vi skal inkludere flere byer, sier Vegard til ITavisen.

Flere i Norge
Han bekrefter at Stavanger, Trondheim er under vurdering. Selskapet har allerede aksesspunkt i Trondheim og Stavanger, men regner fortsatt på å bygge ut et lokalt nettverk.

Selskapet leier transportkapasitet av Enitel mellom svitsjestasjonene i Bergen og Oslo. Den totale infrastrukturutbyggingen vil koste minimum 20 millioner per by og kan fort ende opp på over en halv milliard til sammen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse