Annonse


Ta Datakortet på NorBit

Datakortet er et kompetansebevis for databrukere. Institusjonen som utsteder kortet, Datakortet a.s., ble stiftet for tre år siden med Den Norske Dataforening som majoritetseier. Ellers er bl.a. Norsk Hydro og Telenor Bedrift inne på eiersiden.

Setter standard
Poenget med datakortet er å sette en standard for datakompetanse. Jobbsøkere med beståtte moduler fra datakortet vil ha et bevis på sin kompetanse, som er uavhengig av leverandører.

Tilsvarende vil en bedrift kunne måle effekten av ulike opplæringstiltak, og dermed kvalitetssikre aktivitetene sine, og man kan bruke Datakortet til å stille opp klare målsettinger for individuelle kompetanseplaner.

Sju moduler
Testene for datakortet består av sju ulike moduler, som kan tas uavhengig av hverandre. Større organisasjoner kan kjøpe rettigheten til å gjennomføre egne tester, men testene er også tilgjengelige på 245 testsentre over hele landet.

Under NorBit´99 er det altså mulig å prøve seg på Sjølyst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse