Satellitt

Annonse


Rask satellittdata fra Telenor

Satellitt

Eik starter tjenesten allerede 22 .september, mens den offiselle åpningen finner sted på Telecom i Geneve i oktober.

Først i verden
Global Area Network (GAN) er merkenavnet på det nye, satellittbaserte nettet som Inmarsat har utviklet og som tidligere ble kalt Inmarsat M4. Den første GAN-baserte tjenesten som lanseres, blir altså hetende Telenor GAN.

– Dette blir verdens første globale tilbud om mobile multimedia-applikasjoner, sier Telenor Internationals Monica Fossnes til ITavisen.

Annonse


– Vi kommer til å starte tjenesten 22. september, med terminaler fra Thrane & Thrane og SDN Atlas i tillegg til Nera, og det hele er basert på at Eik fikk sin sertifisering fra Inmarsat.

ISDN-hastighet
– Hastigheten på dataoverføringen blir 64 Kbit/s, direkte sammenlignbar med en ISDN-linje, og langt bedre enn det andre satellitt-tjenester kan tilby, enten vi snakker om nye eller gamle, sier Fossnes.

– Det hele skjer via en terminal på størrelse med en bærbar PC. Dette betyr at mobile brukere i avsides områder får helt nye muligheter, enten vi snakker om leger, journalister og fotografer, ingeniører eller hjelpearbeidere. Og vi skal også merke oss at dette ikke er de mest prissensitive brukergruppene. Det som er viktig for dem er å ha kommunikasjon, ikke nødvendigvis hva det koster.

– Og hva vil det faktisk koste?

– Det har jeg ganske enkelt ikke lov til å si i dag. Det får vi komme tilbake til ved lanseringen i Norge 22. september, sier Monica Fossnes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse