Fjærevoll, Dag Jostein

Annonse


For høye mobilpriser?

Fjærevoll, Dag Jostein

Departementet mener konkurransen er virksom for vanlig trafikk på mobilnettet, men mener prisene har falt lite når det gjelder samtaler mellom nettene til operatørene Telenor og NetCom.

– Etablering av to konkurrerende operatører innen mobilsektoren har bidratt til lavere sluttbrukerpris for ordinær utgående trafikk fra mobilnettene, heter det i brevet fra rådgiver Tor Stokke i Samferdselsdepartementet til norske teleaktører.

Tilgang og UMTS
Departementet fremmer i høst en melding om tilgangen til mobilnett, og innføring av tredje generasjons mobilsystem – UMTS – for Stortinget. Denne meldingen behandles trolig før jul.

Annonse


Departementets synspunkt kommer frem i en høring som avsluttes mandag 13. september.

Muligheten for inngrep luftes
– Det at tilbyderne har kontroll over termineringsprisene i eget nett, og at det synes å være lite prispress ved inngåelse av internasjonale roamingavtaler, tilsier at konkurransepresset bør økes i enkelte segmenter av mobilmarkedet, står det i brevet. Myndighetene står i en slik situasjon overfor overvåkning eller regulering av disse segmentene i markedet, heter det i brevet.

Det legges også til at Telemyndighetenes klare utgangspunkt er at avtaler på området bør inngås på kommersiell basis, men at myndighetene kan komme med påbud dersom ønsket resultat ikke blir oppnådd.

Roaming kan være løsningen
Det blir luftet en rekke forslag for å bedre dagens praksis. Mer bruk av roaming kan for eksempel gi langt bedre dekningsgrad, og være mer miljøvennlig.

– Nasjonal roaming vil også kunne bidra til mer effektiv konkurranse, heter det videre i brevet, der en rekke aktører blir bedt om kommentarer når det gjelder tilgang til mobilnettet og innføring av UMTS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse