Vøyenli, Terje

Annonse


IT-folk på ”leasing”

Vøyenli, Terje

Dyktige IT-folk prioriterer ikke jobbtrygghet, men faglig utvikling. Derfor er det mange som foretrekker å gå fra oppdrag til oppdrag, framfor å ha et fast arbeidssted.

God tilgang
Markedssjef Terje Vøyenli i Manpower IT-Konsulenter mener dette, mer enn at flere bedrifter outsourcer IT-oppgaver, er årsaken til at tilgangen på frittstående IT-folk nå er relativt god.

– Vi registrerer også at det for øyeblikket er flere ledige ressurser i markedet enn for kort tid siden. Det henger både sammen med at 2000-årsprosjektene er i ferd med å bli avsluttet, og at antallet nyimplementeringer har flatet ut.

Annonse


Bredde
Manpower IT-Konsulenter formidler alle typer konsulenttjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. For øyeblikket har de 350 konsulenter engasjert i ulike oppdrag.

Mens vi kjenner Manpower som et vikarbyrå som trekker inn folk til enkeltengasjementer, jobber Manpower IT-Konsulenter også med medarbeidere som er fast ansatt som konsulenter i Manpower.

Spennvidden er stor: fra folk som tar en helpdesk-funksjon til tung prosjektlederkompetanse.

Små og mellomstore
I forbindelse med NorBit´99 vil Manpower IT-Konsulenter lansere flere nyheter. Tidligere har de jobbet utelukkende på timebasis, nå vil de også tilby pakker med tjenesteprodukter, som først og fremst retter seg mot små og mellomstore bedrifter.

– Vi tilbyr etablering av helpdesk i bedriften. Mange små og mellomstore bedrifter har fått en slik størrelse på IT-driften sin at de har behov for en slik funksjon. Vi kommer med metodeverktøyet, driver selve etableringsprosjektet, og kan også hjelpe med bemanning. I mange tilfeller vil dette bli kombinert med annen kompetanse bedriften har behov for, sier Vøyenli.

Selger IT-avdeling
På messen vil han også presentere konseptet «Vi kan være din IT-avdeling».

– Hittil har vi særlig jobbet mot store og mellomstore bedrifter. Med dette konseptet tilbyr vi mindre bedrifter uten ressurser til egen IT-avdeling avtaler om visse tjenester som vi kan stå for. Det innebærer ikke total outsourcing, men at folk fra oss kommer en eller flere ganger i uken og utfører avtalte tjenester som bedriften selv ikke ønsker å bygge opp kompetanse og ressurser til å utføre.

Vil vokse
I tillegg er Manpower IT-Konsulenter i ferd med å bygge opp en gruppe med kombinasjonen økonomi/IT-kompetanse.

Manpower IT-Konsulenter står for 10 prosent av omsetningen til Manpower i Norge, men har hittil levd noe i skyggen av konsernet. Vøyenli har sterk tro på at nettopp et slikt tjenestespekter som hans firma tilbyr vil møte et voksende behov i markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse