Annonse


Kreative PCer slår mennesker

Slik er det nedslående resultatet israelske forskere har kommet frem til etter å ha testet en datamaskin mot legfolk og profesjonelle innenfor reklamebransjen. Dette skriver BBC News.

Formel for kreativitet
Forskerne Jacob Goldenberg, Sorin Solomon og David Mazursky ved Jerusalems hebraiske universitet tok utgangspunkt i vellykkede reklamekampanjer og definerte en formel for å utvikle lignende ideer.

Deretter ble en datamaskin programmert til å lage reklame-kampanjer for brennevin, biler, mat og elektroniske hjelpemidler basert på denne formelen.

Kåring
Neste steg var å få datamaskinens kampanjer vurdert opp mot markedsføring fra profesjonelle firmaer og forslag fra rene amatører. Juryen var utpekt av forskerne.

Annonse


De profesjonelle kampanjene ble vurdert som best, men datamaskinen kom inn som en god nummer to. Legfolkene derimot, fikk elendige karakterer.

Hva er kreativitet?
Forskerne mente at menneskene ble nødt til å tenke gjennom begrepet kreativitet på nytt siden ”ideene fra datamaskinen ble vurdert som bedre enn de som stammet fra menneskene.”

– Det er resultatet som blir oppfattet som kreativt, ikke prosessen man går gjennom for å nå frem til resultatet”,slår de tre forskerne fast.

Ingen tilfeldigheter
Et kreativt resultat følger av en systematisk og målrettet prosess, hevder de tre, ikke av en tilfeldig inspirasjon.

Tilfeldighetene er i beste fall ineffektive, i verste fall skadelige for den kreative prosessen, påstår de.

Nøkkelen til datamaskines kreative prosess lå i å skape en strukturert prosess, backet opp av tanken om at det å følge regler ofte hjelper for å få frem uventede ideer og forbindelser.

Formelen
Suksess i en reklamekampanje kommer som en følge av å understreke en egenskap ved produktet som markedsføres og så finne frem til et objekt som vanligvis assosieres med denne egenskapen. Produktet og dette objektet forbindes så med hverandre.

Eksempelet BBC News bruker er en sports-sko. Reklamemannen vil understreke egenskapene i luftputesålen, for eksempel dens evne til å absorbere støt, omtrent som en

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse