Annonse


Digital-TV innen 2005

Norkring er Norges eneste distributør av radio- og tv-signaler.

Nå har selskapet begynt å bygge infrastrukturen som skal gi grunnlag for digital kringkasting i Norge, melder Newswire på oppdrag for Siemens.

Det nye nettet vil gi langt høyere kvalitet på overføringen av signaler til landets radio- og fjernsynsstasjoner. I neste omgang vil norske tv- og radiobrukere få et bedre tilbud.

Prislapp: 300 mill. kroner
Hele landet skal være dekket innen 2005. Digitaliseringen av de to første strekningene vil koste 20-25 millioner kroner, mens sluttsummen vil bli mellom 200 og 300 millioner kroner.

Annonse


Siemens har fått oppgaven med å digitalisere de to første strekningene i det landsomfattende nettet, nemlig strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Arbeidet vil være fullført innen utgangen av mai 2000.

– Fremtiden er digital
– Denne utbyggingen er et nytt skritt på veien inn i vår digitale fremtid, sier Svein Aarvik, adm. direktør i Norkring til Newswire.

Det digitale SDH-nettet vil blant annet gi fjernsynsstasjonene mulighet til å utvide tilbudet med lokalsendinger. I tillegg åpner digital kringkasting for en langt større grad av interaktive sendinger. Digitale radioer finnes allerede i handelen, mens digitale tv-apparater er ennå ikke kommet på markedet.

Var usikre
Det var lenge usikkert om Norkring ville digitalisere det eksisterende analoge radiolinjenettet, eller om de ville satse på satellitt eller fiberoptiske kabler.

– Vi har valgt å benytte den eksisterende infrastrukturen etter en å ha vurdert fleksibilitet, kvalitet, tilgjengelighet og kostnader, sier Aarvik.

15 år siden sist
Hermund Slaatsveen, markedssjef i Siemens, sier at oppdraget er den største radiolinjeutbyggingen i Norge på 15 år og derfor en stor og spennende utfordring for selskapet.

– Kontrakten med Norkring viser at Siemens med sitt sterke fokus på transportnett i vesentlig grad bidrar til å legge fundamentet for fremtidens norske tele-infrastruktur, sier Slaatsveen.

Telenor Nett har som underleverandør fått oppgaven med å installere det nye digitale utstyret.