Annonse


Ny runde for IT-Fornebu

Det skal fortsatt forhandles med både Nettverk Fornebu og Fornebu Technoport. Regjeringen har bestemt at det skal forhandles med begge interessentene i å bygge ut på Fornebu.

– Når to av de tre interessentene går sammen til ett selskap og fremmer et felles forslag i sluttfasen av forhandlingen, er det rimelig at den andre gjenværende interessenten får anledning til å vurdere sitt tilbud i lys av dette, sier arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy.

Regjeringen ber om at tilbudet fra Fornebu Techport blir presisert.

Revurderer tilbud
Nettverk Fornebu får lov til å revurdere sitt tilbud. Dette ble avgitt før to av konkurrentene gikk sammen om et felles tilbud.

– Det har vært for kort tid til en grundig nok vurdering av tilbudet fra den nye sammenslutningen IT Fornebu Technoport, sier Dåvøy. Statsråden sier at Regjeringen skal holde tidsplanen, og presentere saken for Stortinget 1. oktober.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse