Telefon (tegning)

Annonse


Tellerskritt dyrere enn du tror

Telefon (tegning)

Men den store fastavgiftdelen (60 prosent) på telefonregningen betyr at tellerskrittprisen (40 prosent) teller minst for telefonregningen.

Hvis du er gjennomsnittstelefonist og ringer for 1.400 kroner i året, betaler du en reell minuttpris på 41 øre, langt mer enn den prisen Telenor vanligvis oppgir: Gjennomsnittlig 18 øre i minuttet, noe du ville få hvis du ringte like mye på dagen (22 øre/min) som på kvelden.

Urettferdig?
Den store fastavgiften, som Telenor bevisst har øket de siste årene, faller imidlertid urettferdig ut: Småbrukerne, som prøver å redusere på telefonbruken for å spare penger, betaler en betydelig høyere minuttpris enn det de aktive internettsurferne gjør:

Annonse


Hvis du er nede i seks minutter gjennomsnittlig daglig ringetid, betaler du riktignok bare 2.320 i årlig telefonregning. Men fastbeløpet står fast, så den gjennomsnittlige minuttprisen du betaler for den tiden du ringer, øker til 1,04 kroner.

Godt for supersurferen
Det er de kraftige internettbrukerne, supersurferne, som har mest glede av Telenors prisstruktur, til tross for at det er denne gruppen som mest høylydt har klagd over prisene:

Hvis du bruker telefonen en time daglig, jevnt fordelt mellom dag- og kveldstid, vil din totale telefonregning komme på 5.800 kroner årlig, hvorav ringedelen er 3.900 kroner – og du vil betale bare 26 øre pr. minutt du bruker telefonen: En fjerdedel av minuttprisen til småbrukeren som bare bruker telefonen ti prosent så mye som deg.

– Telenor har jo gjort det klart at det skal være relativt kostbart å ha telefon, men rimelig å bruke den – og våre takster er en følge av det, sier informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor til ITavisen.

Det omvendte?
– Ideelt sett skulle Telenor ha en helt annerledes prisstruktur, hvor storbrukerne betalte høy fastavgift og lave minuttpriser, mens småbrukerne, for eksempel pensjonister, hadde tilbud om det omvendte, sier administrerende direktør Asgeir Myhre i konsulentselskapet Teleplan til ITavisen.

– Hittil har billingsystemet vært et problem i så måte: Det har ikke vært mulig å legge inn forskjellige ringeplaner slik mobiltelefonoperatører har. Men nå har Telenor på plass et nytt og moderne billingsystem så dette burde ikke være noe problem i fremtiden, hevder Myhre.

– Miniabonnementet og prisene på ISDN-abonnement er eksempler på at Telenor utnytter denne muligheten.