Skjermdump

Annonse


Internett stjeler

Skjermdump

I en undersøkelse fra Interactive Research oppgir 21 prosent av svenske internettbrukere at det øvrige mediekonsumet har avtatt til fordel for surfing.

Og jo lengre tid Internett har vært en del av hverdagen, desto mindre tid blir benyttet til andre medier, viser undersøkelsen.

Av de som har hatt tilgang til internett i mer enn tre år, oppgir 29 prosent at det øvrige mediekonsumet har avtatt betraktelig.

Annonse


TV taper
Det er i første rekke TV som taper kampen mot nettet, hvor 17 prosent oppgir at de bruker mer tid på Internett enn på TV. Men også avisene taper terreng. 9 prosent av personene i undersøkelsen svarer at de bruker mindre tid på kveldsavisene, og 8 prosent at de bruker mindre tid på morgenavisen.

Internettsurfingen er som mest aktiv mellom klokken 19.00 og 21.00, det vil si den tiden som av kommersielt TV kalles prime-time – den beste sendetiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse