Annonse


Enitel danket ut Telenor

Enitel får ansvaret for nettleveranser til alle kunder som kjøper tjenester hos Posten SDS via digitale linjer. Disse tjenestene er tidligere levert av Telenor.

– Gjennombruddkontrakt for Enitel, heter det i en melding fra selskapet.

Viktig gjennombrudd
– Samarbeidsavtalen er et viktig gjennombrudd for oss. Den tillit fra en stor og viktig aktør i bransjen som samarbeidet innebærer viser at vi har den nødvendige konkurransekraft, sier administrerende direktør i Enitel, Olav Harald Nordgard.

– Avtalen gjør at vi nå får ansvaret for overføring av datatrafikk for en rekke av kundene til Posten SDS innen offentlig og privat sektor, sier Nordgard.

Annonse


Dette er den største kontrakten Enitel har inngått til nå. Den ble undertegnet onsdag, og gjelder for tre år, med mulighet for forlengelser. Verdien er beregnet til 46 millioner kroner.

Fiberoptiske kabler
Porteføljen som Enitel overtar består av en fjerdedel bredbånd og resten smalbånd. Enitel vil overføre det meste av bredbånds- og deler av smalbåndssambandene til eget telenett.

– Overføringen vil skje fortløpende, etter hvert som vårt eget nett bygges ut. Dette er en strategisk viktig avtale som gir oss store muligheter i tiden som kommer, sier Nordgard.

Enitel presenterer seg som det eneste landsdekkende alternativet til Telenor for overføring av tele- og datatrafikk.

Telenettet etableres på rekordtid ved hjelp av energiverkenes nett ved at det spinnes omlag 6.500 kilometer fiberoptisk telekabler rundt dagens linjer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse