Annonse


Vokser inn i fremtiden

Framtidsfabriken økte sin gevinst i første halvår til 19 millioner svenske kroner. Til sammenligning var gevinsttallene for samme periode i fjor på nesten fem millioner.

Ut i verden
– Vi ønsker å kjøpe mindre lokalt forankrede selskaper som vi ønsker skal være en del av vår virksomhet, sier gründer og leder for Framtidsfabriken Jonas Birgersson.

Det er først og fremst Tyskland og Benelux-landene Framtidsfabriken er interessert i å etablere seg i. Men også det amerikanske markedet studeres nøye.

Fortsatt vekst
Omsetningen i selskapet har i første halvår hatt en økning på 155 prosent. I samme periode har antall ansatte også økt fra 145 til 470 personer.

Annonse


I løpet av dette halvåret har Framtidsfabriken kjøpt selskaper som Netsolutions og Networkers.

Kompetanse en flaskehals
Oppkjøpene er gjort for å skape synergieffekter i form av en mer effektiv ressursbruk. Men det skal også bidra til å komplettere kompetansen i selskapet.

– Flaskehalsen i vår virksomhet er å finne og integrere kompetent arbeidskraft, sier Jonas Birgersson.