Janco

Annonse


Forsinkelser for Janco

Janco

– Det går av og til litt i rykk og napp, sier administrerende direktør Lars Helgerud Andersen.

– Fremdriften ikke helt lineær er hele tiden. Mange elementer skal inn i et prosjekt, og vi er ofte avhengige av å vente på en godkjennelse – fra kommunale etater, borettslag, Telenor, privatpersoner. Selskapet har også hatt problem med manglende kapasitet hos innleide montører, sier han.

Kraftig ekspansjon
Janco er i gang med en kraftig og ekspansiv ombygging av nettene. Målet er å bygge om kabelnettene i østlandsområdet til hybrid/fibernett. Kostnadsrammen er halvannen til to milliarder. Det innebærer også at Janco skal tilby både rask oppkobling til Internett og telefoni til disse kundene.

Annonse


Gjennom bredbåndet tilbys surfing med inntil 600 kilobit per sekund, dette er mellom fem og ti ganger hva en kan få gjennom ISDN.

Sliter med dekodere
Det er ikke bare personellmangel og underkontraktører med dårlig kapasitet som skaper flaskehalser. Janco er også i ferd med å bytte fra analoge til digitale fjernsynsdekodere. Dette er avhengig av fibernett.

Janco har ventet med å levere dekodere etter ombygging av kabelnett hos borettslag. Det skyldes at de ikke har ønsket å bytte disse ut igjen allerede etter et par uker. Helgerud Andersen benekter at Janco har problem med å levere nok dekodere.

Godt mottatt
Han mener tilbudet om telefoni og internett over kabel tas meget godt i mot i markedet, men at de er avhengig av videre utbygging før det tar av.

– Hittil har vi vel 1.000 abonnenter på telefoni, og om lag 2.000 på internett, sier han.Markedsdirektør Gunnar Evensen i Janco regner med at 100.000 av selskapets 333.000 kunder vil ha muligheter for bredbånds Internett før nyttår.