Hermansen (taler)

Annonse


Hermansen vil utenlands

Hermansen (taler)

– Det er utenfor Norge og Sverige at vi vil ha de store vekstmulighetene for Telia/Telenor. Særlig innefor mobiltelefoni, hvor Telenor har hatt en betydelig satsing og er representert i 10-11-land, sier Tormod Hermansen, til Dagens Nyheter.

Men også innenfor Internett, satellitt og katalogmarkedet ser den påtroppende Telia/Telenor-konsernsjefen store muligheter.

Oppkjøp
Tormod Hermansen ser et betydelig vekstpotensial for det fusjonerte selskapet også utenfor Europa.

Annonse


– Oppkjøp av selskaper kan tenkes innenfor alle de skisserte vekstområdene, sier Hermansen.

Virtuelt hovedkontor
På spørsmål om plassering av de viktigste forretningsområdene hvor det fra svensk side har vært sett på som nærmest utelukket at disse ikke plasseres i Stockholm, svarer Hermansen:

– Jeg tror mer på det såkalt virtuelle hovedkontor. Kanskje sitter en del av hovedkontoret i Oslo, en del i Stockholm og en del i Tyskland eller i Østerrike.

– Mitt inntrykk er at dere i Sverige tenker mer nasjonalt, mens vi i Norge prøver å være mer internasjonale. Det er kanskje den største overraskelsen ved denne fusjonen. I Norge har vi en mer moderne innstilling til disse spørsmålene, sier han.

Flere partnere
Telia-sjefen, Jan-Åke Kark, uttalte i forrige uke at han ikke så noe behov for et nært samarbeid med Telenors mangeårige samarbeidspartner, det britiske selskapet BT. Tormod Hermansen mener det er for tidlig å utelukke noen som deleiere i Telia/Telenor.

– Tele/Telenor vil ha mange partnere, men det utelukker ikke at vi kanskje har en mer strategisk tilknyttet partner for hele gruppen. Jeg mener det er for tidlig å utelukke en eventuell struktur der BT går inn som deleier i Telia/Telenor, sier Hermansen.

Leser ikke svenske aviser
Telias fagforeninger har reagert sterkt mot mangel på informasjon, og det de opplever som en arrogant lederstil fra Tormod Hermansen. I svensk presse har vært svært mange negative skriverier om den norske lederen.

– Jeg leser ikke svenske aviser. Jeg ser på svensk TV, og der har det ikke vært fokusert noe særlig på fusjonen. Så vidt jeg forstår er ikke fusjonen et stort tema i Sverige, sier Tormod Hermansen.