Arnt Sommerlund

Annonse


Opera på nynorsk

Arnt Sommerlund– Elektronisk publisering er enklere, raskere og lettere enn tradisjonell papirbasert publisering. Web’en er derfor en utvei, ikke en trussel for norsk skriftspråk. Opera ønsker derfor at begge målformene skal være tilgjengelig for norske brukere, sier von Tetzchner i Opera i en pressemelding.

Press
Nynorsk Forum, som er et samarbeidstiltak for nynorske organisasjoner og bedrifter, har bedt det offentlige om bare å kjøpe inn dataprogram som finnes på begge målformene.

Denne uken lanserte også NetScape en nynorsk versjon – godt framhjulpet av Norsk Målungdom (se lenke til relaterte saker nedenfor).

Les mer om Opera på nynorsk: www.opera.com