Annonse


Telianor slåss for sine nett

EU har ved tidligere fusjoner mellom teleselskap hatt et godt øye til kabelnett. Grunnen er at de kan bli et alternativt nett for telekommunikasjon. Det er også grunnen til at det er ventet sterk strid om kabelnettene under fusjonsforhandlingene.

– Vi kan ikke se at konkurransen blir forandret som et resultat av en fusjon når det gjelder kabelnettene, sier Telias pressetalsmann Ulf Beckmann.

Uheldig dominans
Jancos direktør Lars Helgerud Andersen mener det er uheldig at Telenor og Telia blir dominerende både på det vanlige aksessnettet for telefoni, og for kabel.

Kamp om kabelnettet
Telias argument er at de ikke eier kabelnett i Norge, og at Telenor ikke eier kabelnett i Sverige. Telia har en klart sterkere posisjon på det svenske markedet enn hva Telenor har i Norge.

Annonse


Samtidig er flere interessenter hissige på å starte opp.

– Vårt moderselskap UPC er interessert i å kjøpe Telenors og Telias kabel-TV-nett i både Norge og Sverige. Denne bransjen krever så mye kapital og teknologiske ressurser at bare sterke enheter kan levere teletjenester til konkurrerende priser, sier Helgerud Andersen til NTB.

Optimistiske signaler
Selv om det ventes strid om kabelnettene, så er signalene optimistiske fra Telia og Telenor i Brussel:

– Det er nesten utenkelig at kommisjonen vil si nei til fusjonen, sier konsernsjef Tormod Hermansen, ifølge nyhetstjenesten Bloomberg News.

EUs kommisjonær for konkurranse Karel Van Miert sa i juni at dersom kabelnettene ble solgt, så ville det sikre EUs godkjennelse.

– Selskapene har avslått den betingelsen tidligere, men det er mulig at de må endre posisjon, kommenterer nettavisen Total Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse