Fusjonen1

Annonse


Telianor-glipp gir ikke krise

Fusjonen1

Det er konserntillitsvalgt Svein Eivind Solheim i Telenor som sier til ITavisen at dette var en glipp, en uheldig informasjonssvikt, men ikke et problem som skaper dramatikk.

Informasjonssvikt
Brevet skal ha inneholdt opplysninger om hvor langt teleselskapene er villige til å gå for å få EU-kommisjonen til å godkjenne fusjonen. Brevet skulle danne utgangspunkt for høringsrunden om fusjonen som gjennomføres i Brussel i disse dager.

De tillitsvalgte ble innkalt til et informasjonsmøte, men dette ble avlyst. Solheim regnet derfor med at brevet ikke ble sendt. Når det likevel ble sendt, uten at de tillitsvalgte ble informert om innholdet, regner Solheim dette som en svikt i informasjonsstrømmen og en glipp.

Annonse


Ingen dramatikk
– Det ligger ikke noe dramatikk i dette sier han, men dette er likevel en glipp han ikke vil oppleve flere ganger.

– Tonen mellom ledelsen og de tillitsvalgte er god, men fusjonsprosessen er så omfattende at vi må ha skikkelig informasjon om vi skal gjøre vår jobb skikkelig, slår Solheim fast.

Han opplyser at han har vært på møte og mottatt muntlig orientering om innholdet i brevet, men avslår å kommentere dette før han har mottatt en skriftlig redegjørelse fra ledelsen i Telianor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse