Nokia 8810 kort

Annonse


Forbud mot SMS-reklame

Nokia 8810 kort

Det svenske finansdepartementet har allerede påbegynt sine undersøkelser om å forby markedsføring via mobiltelefonenes tekstmeldingstjeneste, SMS.

– Forbrukere skal ikke behøve å få reklame de ikke ønsker. Dette må også gjelde mobiltelefoner og vi vil fortsatt undersøke saken på bakgrunn av hendelsen sist helg, meldes det fra departementet.

Uønsket reklame
En utredningsgruppe har allerede lagt frem et forslag til en ny paragraf i markedsføringsloven, som skal hindre uønsket reklame via telenettet. Dette forslaget har til nå vært fokusert på vanlige telefonsamtaler, faks- og e-postmeldinger.

Annonse


Etter at et Malmö-selskap gjennomførte en masseutsendelse av tekstmeldinger til Telias GSM-kunder hvor de ble oppfordret til å ringe et telefonnummer kan også SMS-tjenesten bli omfattet av det nye lovendringsforslaget.

– Vi hadde ikke tenkt på at denne teknikken da vi utarbeidet forslaget, sier Arne Fors, statssekretær i Finansdepartementet.

Ønsker forbud
Telia ønsker et generelt forbud mot reklame over GSM-nettet velkommen.

– Naturligvis er det behov for et lovverk som også dekker denne type media. Det er ikke vår oppgave å være politi, og ingen kan forvente at bedriftene selv tar dette ansvaret, sier Ralf Arnestig, leder for Telias kundetjeneste til Sydsvenska Dagbladet.