Annonse


Elkjøp tjener stort på tele

Resultat før skatt på endte på 52,2 millioner norske kroner etter årets seks første måneder. Tilsvarende periode året før var resultatet 43,2 millioner. Omsetningen økte med 26,2 prosent.

– Resultatforbedringen i den norske virksomheten kommer også som en følge av nedleggelsen av Cyberia, som i fjor belastet 2. kvartal med 5,3 millioner kroner, samt godt salg av tele- og internettabonnement, heter det i en melding fra Elkjøp.

Tjente på nedleggelse
Elkjøp forsøkte å lansere en butikkjede under navnet Cyberia, som satset utelukkende på data- og teleprodukter. Nå er strategien endret, og tele- og dataproduktene selges i Elkjøps vanlige forretninger.

– Den norske virksomheten har hatt en marginal økning i omsetningen, men har hatt en kraftig resultatforbedring i 1. halvår 1999, sammenlignet med samme periode i fjor. Tar man hensyn til nedleggelsen av Cyberia-kjeden har salget økt med 1,5 prosent. Virksomheten omsatte for 1.290 millioner og driftsresultatet var 113,3 millioner, sier konsernsjef Thor Bjarmann i Elkjøp.

Virksomheten i Norge og Sverige gikk med overskudd. I Danmark var resultatet 25 millioner i minus første halvår.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse