Annonse


Bankene takler år 2000

Siste innrapportering fra bankene til Kredittilsynet var 30. juni. Status er nå gjort opp – og det ser lovende ut skal vi tro det overvåkende organ.

Ingen problemer
– Det er av vesentlig betydning for samfunnet og folk flest at IT-systemene i bank- og finanssektoren fungerer før, under og etter overgangen til år 2000. Vi har ikke grunnlag for å tro at det vil kunne oppstå store problemer knyttet til tusenårsskiftet på disse områdene. Forberedelsene ser ut til å være betryggende, sier kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en pressemelding.

Kredittilsynet har som tilsynsorgan for bank- og finanssektoren fulgt år 2000-forberedelsene i banker og andre finansinstitusjoner nøye gjennom flere år. Tilsynet har hatt en pådriverrolle og har fulgt opp tilsynsenhetene med krav om rapportering om framdriften av forberedelsene flere ganger i løpet av de siste tre årene.

Endringsstopp
Institusjonene under tilsyn kan frem til 30.09.1999 iverksette nye systemer under forutsetning av at det ikke erstatter tidligere løsninger, melder Kredittilsynet.

Annonse


De krever også at det foreligger en tilfredsstillende testrapport godkjent av systemeieren og institusjonens ansvarlige for år 2000-problematikken.

I perioden 01.10.1999 til 01.03.2000 er alle tilsynsenheter pålagt endringsstopp (med unntak for feilretting og eventuelle offentlige pålegg).

Beredskap
Myndighetenes år 2000-beredskap for bank- og finanssektoren koordineres av en egen gruppe ledet av Norges Bank, hvor Kredittilsynet også deltar.

Kredittilsynet vil vurdere omfanget av egen beredskap knyttet til tusenårsskiftet på et senere tidspunkt, heter det i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse